Polskie wyższe szkoły teatralne

Kariera aktorska, podobnie jak każda inna, aby się w pełni rozwinąć musi zostać ugruntowana na solidnych podstawach, jakie daje stosowna edukacja. Najlepsi aktorzy polscy to absolwenci najstarszych i cieszących się największą estymą placówek, zajmujących się edukacją artystyczną w dziedzinie sztuki teatralnej i filmowej. O ich tradycjach i jakości kształcenia świadczą zaś nie tyle fakty z historii ich istnienia, ale nazwiska artystów, którzy kształcili się w ich murach oraz mistrzów, którzy nowych adeptów sztuki wprowadzali w jej tajniki.

PWST w Krakowie

O ufundowanie polskich uczelni, które dbałyby o przygotowywanie do kariery teatralno-filmowej kolejnych zdolnych ludzi, zabiegali aktorzy polscy i ludzie teatru, należący do poprzedniego pokolenia. Najważniejszą instytucją tego rodzaju jest krakowska Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna imienia Ludwika Solskiego, założona w 1946 roku przez Juliusza Osterwę. Uczelnia ta od początków swego istnienia związana była z najstarszymi krakowskimi teatrami, w tym Teatrem Starym imienia Juliusza Słowackiego. Uczelnię tę ukończyli tacy wybitni aktorzy polscy, jak Gustaw Holoubek, Jerzy Bińczycki, Jerzy Stuhr czy Olgierd Łukaszewicz. Placówka ta posiada filie we Wrocławiu i Bytomiu, gdzie można ukończyć specjalizacje lalkarską czy taneczną.

A poza Krakowem?

W stolicy od 1949 roku mieści się Akademia Teatralna imienia Aleksandra Zelwerowicza. To za jego sprawą uczelnia pojawiła się w Warszawie, wywodzi się ona bowiem z łódzkiej PWST. Zelwerowicz, jako dziekan Wydziału Aktorskiego, poróżnił się z zarządzającym całą placówką Leonem Schillerem w sprawach związanych z metodami kształcenia. Od 1955 roku warszawska placówka mieści się w zabytkowym gmachu Collegium Nobilium. W poczet rektorów tej uczelni wliczają się między innymi Tadeusz Łomnicki, Andrzej Łapicki czy Jan Englert – znakomici aktorzy polscy. Z kolei wśród absolwentów Akademii Teatralnej można wymienić Piotra Fronczewskiego, Krzysztofa Kolbergera, Marka Kondrata, Andrzeja Chyrę czy Michała Żebrowskiego.

Alternatywą dla tych którzy chcą zaczynać swoją zawodową przygodę z aktorstwem poznając także specyfikę aktorstwa filmowego, jest Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna imienia Leona Schillera. Instytucja ta mieści się w Łodzi i jest efektem połączenia istniejących tu wcześniej Państwowych Wyższych Szkół: Filmowej i Aktorskiej. Obie pierwotne placówki były pierwszymi polskimi instytucjami tego rodzaju, założonymi tuż po wojnie. O ich ulokowaniu w Łodzi zadecydował fakt, że stolica była wciąż w trakcie odbudowy, co uniemożliwiało rozpoczęcie działalności artystycznej na szerszą skalę. Pomimo tego, że w odrodzonej Polsce powstał szereg wyższych szkół teatralnych, łódzka szkoła pozostaje placówką wyjątkową, ponieważ nie zamyka spektrum swego kształcenia w obrębie samych aktorów. W placówce tej znajdują pomoc i inspirację zarówno przyszli aktorzy polscy, jak też reżyserzy, scenarzyści i i różnego rodzaju technicy, związani zawodowo z kinematografią.

Dodaj komentarz