Bezpieczeństwo kaskadera

Kaskaderem jest osoba wykonująca w filmach niebezpieczne sceny jak np. upadki z dużych wysokości, palenie, ewolucje konne, wypadki samochodowe, sceny walki. Kaskader wykonuje zadania, które mogą się zakończyć jako śmiertelne wypadki. Ryzykuje swoim zdrowiem i życiem. Sam zawód kaskadera jest ciekawy i pasjonujący, lecz wymaga sprawności i umiejętności oraz licznych specjalistycznych licencji, które pozwolą mu wykonywać różnego rodzaju niebezpieczne sceny bez szkody na zdrowiu. Dodatkowo kaskader powinien wiedzieć jak zachować się na planie filmowym, co wiąże się ze znajomością podstawy optyki filmowej.

Z uwagi na ryzyko związane z wykonywaniem zawodu kaskadera, wymaga się od kaskadera odwagi przy wykonywaniu sztuczek kaskaderskich. Niestety z zawodem kaskadera związane są śmiertelne wypadki. Do zrobienia dobrej sceny kaskaderskiej, która wywoła zachwyt potrzebne są pieniądze i czas. Dobrze jest także podjąć naukę

Aby śmiertelne wypadki nie groziły kaskaderowi powinien on dbać o swoją kondycję fizyczną od najmłodszych lat, dobrze jest także podjąć naukę w specjalnych szkołach kaskaderskich. Wbrew powszechnej opinii kaskaderzy nie są lekkomyślnymi ryzykantami i żaden z nich nie podjąłby się wykonania ewolucji bez dokładnego przygotowania. Środowisko kaskaderów dokładnie zna i pamięta śmiertelne wypadki, dlatego też nie podejmują nieprzemyślanego ryzyka. Dodatkowo sprzęt kaskaderów ulega ciągłym modyfikacjom, co ma zapewnić bezpieczeństwo kaskaderom.

Z kolei za najbardziej ryzykowne uważa się sekwencje przedstawiające pożary i wybuchy. Kaskader może płonąć jedynie ok. 20 sekund, gdyż po tym czasie w ruch idą gaśnice.

Początkowo jako kaskaderów zatrudniano cyrkowców i sportowców, gdyż ich możliwości fizyczne idealnie sprawdzały się na planie filmowym.

Jednym z bardziej niebezpiecznych trików filmowych są sceny na motocyklach. Wymagają one od kaskadera dużej rzeczywistej prędkości wykonywanego manewru oraz na niewielkie zabezpieczenia.

Przed II wojną światową kaskaderów przed upadkiem chroniły tylko kartony, później stosowano dętki samochodowe. Kolejnym krokiem było wprowadzenie materacy napełnionych ciepłym powietrzem, co umożliwiło skoki nawet z ponad 100 metrów.

Najbardziej ryzykowne dla kaskaderów są sceny z ogniem oraz z eksplozjami(najgorszy moment to wyrzut kaskadera). Częściej niż śmiertelne wypadki zdarzają się liczne kontuzje, których nie sposób ominąć.

Nie docenia się kaskaderów pomimo ich ciężkich warunków pracy, gdzie ryzyko chorób i urazów jest bardzo wysokie, a do najczęstszych urazów należą złamania, zwichnięcia, stłuczenia itp. Jest to powód dla którego kaskader przechodzi kompleksowe badania lekarskie minimum raz w roku i każdorazowo po każdym wypadku.

Zawód kaskadera jest bardzo niebezpieczny, gdyż może grozić kontuzją, a nawet kalectwem do końca życia, a i o śmiertelne wypadki nietrudno.

Dlatego też dla zachowania zdrowia w tym zawodzie konieczne jest ciągłe bycie w świetnej formie fizycznej oraz dalsza edukacja mająca zminimalizować ryzyko błędu.

Dodaj komentarz