Producent filmowy

Producent filmowy – jak łatwo się domyślić – to osoba, która jest odpowiedzialna za produkcję filmu. Co to jednak znaczy? Tylko i aż tyle, że to ona zatrudnia wszystkie osoby konieczne do stworzenia dzieła filmowego i to ona pokrywa koszty ich zatrudnienia i zapewnia środki do stworzenia filmu. Łatwo się domyślić, że sporo to ona ponosi koszty powstawania filmu, to również ona czerpie główne zyski z jego powstania. To producent filmowy posiada prawa autorskie konkretnej produkcji. Dla widza ten element pracy nad filmem wydaje się mało ciekawy, bowiem jesteśmy (i nie bez słuszności) skłonni uznać, że artyzm filmu i jego klasa to zasługa ludzi takich jak scenarzysta, reżyser, montażysta i aktorzy. Jednak pamiętać należy, że to właśnie producent filmowy tworzy tę ekipę, która wspólnie pracuje nad filmem i ma na nią w trakcie produkcji pewien stopień nadzoru. Oczywiście to, na ile ostateczny kształt filmu jest zależny od bezpośredniej woli producenta, jest uzależnione od tego kim on jest i jaką ekipę stworzył. Często jest tak, że ingeruje w prace na bieżąco, czasem pozostawia pracę reżyserowi i reszcie ekipy, interweniując tylko sporadycznie lub na wyraźne życzenie ekipy. Tu dochodzi często do konfliktów, dlatego niezależni artyści unikają sytuacji w której ostateczny wygląd dzieła już nie należy do nich, zakładają więc własne wytwórnie filmowe, które są w stanie zapewnić odpowiednie zaplecze techniczne oraz dysponują pieniędzmi na realizacje filmu. Niemniej o tym, jak ważny jest producent filmowy dla realizacji filmu może świadczyć fakt, że to on otrzymuje nagrodę filmową, taką jak Oscar, w kategorii najlepszy film roku. Czasem podczas powstawania filmu z ekipą w imieniu producenta (który wykłada swoje środki finansowe) pracuje tak zwany producent wykonawczy. Nie do niego należą decyzje w kwestii realizacji filmu, on jedynie kontroluje i dba o sprawy budżetu i pokrywanie kolejnych kosztów produkcji. Dawniej, gdy tworzenie filmu było nieco prostsze niż dziś, producent filmowy był osobą która zarządzała ekipą na planie. Zajmował się on pracą techników oraz zapewniał im sprzęt oraz umożliwiał pracę (zapewniał dojazd na plan, nocleg itp.). Dziś zajmuje się tym nie producent, a kierownik produkcji. Jak widać te trzy nazwy: producent filmowy, producent wykonawczy oraz kierownik produkcji filmowej są do siebie dość zbliżone i łatwo komuś spoza świata filmowego pomylić ich kompetencje. Jednak można bez obaw stwierdzić, że to producent filmowy jest osobą najważniejszą, bo od niego zależy całościowy dobór ekipy oraz w ogóle możliwość powstania filmu. Pozostałe osoby (niezależnie od tego, jak bardzo producent ingeruje w pracę ekipy) są od niego zależne. Warto zauważyć, że produkcją filmów zajmują się bardzo często aktorzy czy reżyserzy. Dzięki temu mogą wpłynąć na wygląd filmu, mieć prawa do dzieła i czerpać zarówno splendor jak i bezpośrednie zyski po stworzeniu filmu. Takie rozwiązanie niweluje również powstawanie konfliktów interesów, które mogą być problemem podczas tworzenia działa filmowego.

Dodaj komentarz