Licencja na rozbawianie

Licencja na rozbawianie

W branży aktorskiej istnieje dość oczywisty podział na aktorstwo dramatyczne i komediowe. Jak przyznają sami aktorzy, u początków własnej kariery każdy z nich decyduje się postępować jedną lub drugą drogą. Już same przymiotniki opisujące oba rodzaje aktorskiej gry odsyłają bezpośrednio …

Specyfika sztuki aktorskiej

Specyfika sztuki aktorskiej

Aktorstwo można najprościej zdefiniować jako sztukę odgrywania zadanej roli, w ramach przedstawienia wystawianego w teatrze lub przedsięwzięcia, które ma być zapisane na taśmie filmowej. Zasadniczy podział, jakiego można więc dokonać, to odróżnienie aktorstwa teatralnego od filmowego. Choć zasadniczo cele pracy …

Polskie wyższe szkoły teatralne

Polskie wyższe szkoły teatralne

Kariera aktorska, podobnie jak każda inna, aby się w pełni rozwinąć musi zostać ugruntowana na solidnych podstawach, jakie daje stosowna edukacja. Najlepsi aktorzy polscy to absolwenci najstarszych i cieszących się największą estymą placówek, zajmujących się edukacją artystyczną w dziedzinie sztuki …