Specyfika sztuki aktorskiej

Aktorstwo można najprościej zdefiniować jako sztukę odgrywania zadanej roli, w ramach przedstawienia wystawianego w teatrze lub przedsięwzięcia, które ma być zapisane na taśmie filmowej. Zasadniczy podział, jakiego można więc dokonać, to odróżnienie aktorstwa teatralnego od filmowego. Choć zasadniczo cele pracy aktora pozostają niezmienne, te dwa różne rodzaje sztuki aktorskiej rządzą się nieco innymi prawami. Podczas gdy spektakl teatralny jest jednorazowym i rozgrywanym w czasie i miejscu rzeczywistym pokazem umiejętności aktora, tworzenie filmu polega na nagraniu konkretnych scen, na co realizatorzy mają zazwyczaj dogodną ilość czasu. Jednak wszyscy aktorzy, znani szerszemu kręgowi odbiorców, stają się automatycznie osobami publicznymi. Zyskują rzesze wiernych fanów i stają się obiektem plotek, ponieważ podlegają nieustannej ocenie wszystkich tych, którzy obserwują ich poczynania, także te prywatne. Aktorstwo jako droga kariery jawi się obecnie wielu osobom jako przepustka do sławy, brama do prowadzenia życia kreatywnego i pełnego interesujących wyzwań.

Niezwykłe korzenie

Mając na uwadze współczesne realia świata aktorskiego, trudno być może uświadomić sobie, że sztuka ta narodziła się w odległych czasowo epokach z zupełnie innej motywacji, niż cele rozrywkowe. Jej korzeni należy dopatrywać się w czynnościach rytualnych, związanych z obrzędami religijnymi. W starożytnej Grecji aktorstwo przerodziło się w sztukę odgrywania przed oczami widzów inscenizacji dramatów: utworów pisanych w formie dialogów, tworzonych przez ówczesnych literatów. Samo określenie aktora pochodzi zresztą od łacińskiego czasownika oznaczającego działanie – odnosi się bowiem do osoby działającej na scenie. Na przestrzeni wieków aktorstwo bywało różnie waloryzowane, lecz stale pozostawało obecne, jako element kultury danej epoki, nawet gdy odgrywało rolę rozrywki, praktykowanej na przykład na dworach książęcych. Obecnie sztuki aktorskiej naucza się w trybie studiów wyższych – nauka w szkole filmowej lub akademii teatralnej trwa kilka lat, obejmuje zarówno przyswajanie wiedzy teoretycznej, jak też doskonalenie umiejętności scenicznych. Absolwent takiej placówki, po napisaniu pracy teoretycznej i udanym występie w dyplomowej etiudzie otrzymuje tytuł magistra sztuki.

Sposób na życie

W przypadku osób, które posiadają potrzebne i wyjątkowe predyspozycje, aktorstwo okazuje się najlepszym sposobem na zużytkowanie ich talentu. Wybitni aktorzy są inspirujący dla pozostałych twórców i odbiorców kultury, otaczani poważaniem i uznaniem, niekiedy też przywiązaniem fanów. Uderzające jest jednak, jak wielu znakomitych aktorów nie pragnie wcale, by ich dzieci wykonywały ten sam zawód. Współcześnie konkurencja w tej branży jest na tyle duża, że ciężko jest nie tylko zaistnieć, ale również wypracować sobie na tyle mocną i stabilną pozycję, by mieć pewność że stale będą się pojawiały kolejne propozycje od filmowych twórców. Jak każdy wolny zawód, tak też aktorstwo filmowe nie gwarantuje stałego źródła dochodu i dlatego trudno polegać na nim jako jedynym źródle utrzymania.

Dodaj komentarz