Filmy dokumentalne

Filmy dokumentalne to dość szeroka kategoria. Generalne rozróżnienie wprowadza kategoryzację na filmy fabularne oraz właśnie na filmy dokumentalne. Te pierwsze mogą być wprawdzie wzorowane na faktach, ale przedstawiają fikcyjne wydarzenia. Filmy dokumentalne natomiast to filmy, które mają cele informacyjne oraz dydaktyczne. Z tego też powodu bardzo często filmy te powstają na polecenie konkretnego rządu w celu propagandowym. W historii filmu dokument jest o tyle ważny, że to od niego zaczęła się przygoda człowieka z kinem. Pierwsze filmy to bowiem nic innego, jak dokumentacja prawdziwych wydarzeń. Oficjalna definicja tego, czym są filmy dokumentalne, powstała w latach czterdziestych ubiegłego wieku. Według niej do tej kategorii filmów zalicza się nie tylko filmowanie bieżących wydarzeń, ale także ich rekonstrukcje (o ile mają one na celu rzeczywiste, realne odtworzenie faktów). Te ostatnie nazywa się często filmami paradokumentalnymi. Niewątpliwie filmy dokumentalne stanowią bardzo ważny element życia społecznego, pozwalają na poznanie przez obywateli wielu faktów historycznych, politycznych oraz właśnie społecznych. Jednym z pierwszych dokumentalistów w czasie kina niemego był Robert Flaherty. Jego praca jest o tyle wyjątkowa, że zapoczątkował on tak zwany film etnograficzny. Szukał kontaktów i osób do współpracy i dzięki temu udawało mu się dołączyć do wielu grup badawczych, które wędrowały w najodleglejsze rejony. Pracę tego typu zaczął już w 1913 roku. Ukazywał on w swoich filmach życie tubylców w różnych zakątkach kraju, ukazując trudy ich codziennego życia. Flaherty pozwalał sobie na fabularyzowanie i reżyserowanie historii, jednak filmy powstawały w realiach, który chciał pokazać reżyser innym. Współcześnie jednym z najbardziej znanych dokumentalistów jest Werner Herzog. Jest to nie tylko reżyser, ale także scenarzysta, producent oraz pisarz. Znany jest on także z filmów fabularnych, jednak to właśnie dokumenty czynią z niego reżysera niezwykłego. Tworzy filmy poruszające i znane z doskonałej realizacji. Warto zauważyć, że pierwszym zrealizowanym przez niego filmem jest właśnie dokument. Do poruszanych przez niego tematów wchodzi bardzo wiele problemów współczesnego człowieka. Jako przykład podać można chociażby film „Grizzly Man”: dokument złożony z materiałów nakręconych przez obrońcę niedźwiedzi grizzly, który poświęcił im życie. W Polsce filmy dokumentalne bardzo długo służyły oficjalnej propagandzie. Historia ma niewątpliwy wpływ i na dzisiejszą specyfikę polskiego kina dokumentalnego. Nieskrępowane cenzurą dokumenty zaczęły powstawać w Polsce dopiero w latach osiemdziesiątych. Niemniej i w czasach PRL było już wielu utalentowanych reżyserów, którzy wysoko podnieśli poprzeczkę w kwestii jakości powstających filmów. Dlatego dziś możemy cieszyć się już sporym dorobkiem wysokiej jakości filmów tego gatunku. Ostatecznym tego dowodem może być fakt, że produkujemy corocznie ponad sto filmów tego gatunku i zdobywany nagrody na międzynarodowych festiwalach.

Dodaj komentarz